و چه زیباست طلوع سپیده دم با لبخند شیرین کودکانه ات ...

و شوق و ذوق  رسیدن به مهد ...

آه یادم نبود امروز هم تولدته مثه روزهای پیش و تو با شادی کودکانه ات بیقرار رسیدن به مهدکودک ...

پرنیانم  لبخند دلنشینت با آن نگاه معصومانه ات همچون نتهای موسیقی ، آرام بر دل می نشیند ...

پرنیانم آرام جانم ... آنقدر دوستت دارم که پروانه ها گیج می شوند ، گلها حیران و باران دلش آب می افتد ...

 

منبع : پرنیان |پرنیانم عزیزتر از جانم
برچسب ها :